Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyborowie
w roku szkolnym 2023/24

Judyta Piwowarczyk     Przewodniczący Rady Rodziców
         
         
Ilona Siemińska     Członek Prezydium Rady Rodziców
Monika Borowiec     Członek Prezydium Rady Rodziców
         
Magdalena Ellwart     przedstawiciel Przedszkola do Rady Rodziców

 

Informacja do Rodziców – plan Rady Rodziców 2023 2024

 

Skip to content