Programy, projekty, remonty

MODERNIZACJA MONITORINGU WIZYJNEGO

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyborowie oraz Gmina Borzęcin sukcesywnie podejmują działania mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczniów i pracowników w szkole oraz ochrony mienia...

Czytaj dalej

LAPTOPY DLA CZWARTOKLASISTÓW!

           Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przyborowie dotarły laptopy w ramach programu „Laptop dla ucznia”. Jest to rządowa...

Czytaj dalej

FUNDUSZ POMOCY

Fundusz Pomocy został utworzony na mocy ustawy, aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę. Fundusz zapewnia finansowanie i współfinansowanie wsparcia dla Ukrainy, w...

Czytaj dalej

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

         Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”. W jej ramach szkoły...

Czytaj dalej

ROSNĄCA ODPORNOŚĆ

        Gmina Borzęcin otrzymała 250 tysięcy złotych nagrody za zajęcie trzeciego miejsca w powiecie brzeskim w Rządowym Konkursie Szczepionkowym „Rosnąca Odporność”. Celem...

Czytaj dalej
Skip to content