Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”. W jej ramach szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymały środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów czy obycie z nowymi technologiami. W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 60 000 złotych.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

Po licznych konsultacjach z naukowcami, praktykami nauczania, polską branżą EdTech i innymi ekspertami ustalono katalog 175 pozycji wyposażenia, które szkoły mogły kupować za otrzymane w ramach programu środki. Katalog został podzielony na elementy wyposażenia podstawowego (które szkoły będą musiały albo zakupić w ramach otrzymanego wsparcia albo zapewnić uprzednio w inny sposób) oraz dodatkowego (które może być swobodnie dobierane przez społeczność szkolną).

W skład wyposażenia podstawowego wchodzą:
•    Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.)
•    Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami
•    Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.)
•    Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

 

„Laboratoria Przyszłości”

https://www.gov.pl/web/laboratoria

Facebook: Laboratoria Przyszłości

YouTube: Laboratoria Przyszłości

AKTUALNOŚCI

Język polski metodą Lego-Logos

Podsumowaniem pracy z lekturą „Kajko i Kokosz. Szkoła latania” w klasie 4 była lekcja z wykorzystaniem klocków LEGO. Początkowo dzieci były zdziwione, jak to? Klocki...

Czytaj dalej

Podczas realizacji działu tematycznego „Lions eat meat” Lwy jedzą mięso, uczniowie klasy III poznawali angielskie nazwy dzikich zwierząt oraz ich pożywienia. Odpowiadając na pytania dotyczące...

Czytaj dalej

Świat widziany pod mikroskopem

Na lekcjach biologii w klasie V oraz na lekcji zajęć rozwijających kreatywność w klasie VII uczniowie mieli możliwość korzystania ze sprzętu wysokiej jakości. Mikroskop Levenhuk...

Czytaj dalej

Niezwykła podróż w świat klocków LEGO

Podczas zajęć z języka angielskiego uczniowie klasy II projektowali różnego rodzaju pojazdy oraz maszyny latające, które wykorzystaliśmy przy omawianiu elementów krajobrazu. Dzieci były zachwycone, mogąc...

Czytaj dalej

Nauka programowania w klasie IV

W dniu 14. marca 2023r na lekcji z wychowawcą w klasie IV realizowano temat “Owce w sieci. Laboratoria przyszłości – nauka programowania”. Jako pomoce użyte...

Czytaj dalej
Skip to content