Dyrekcja

Dyrektor szkoły 
mgr Paulina Chrabąszcz

 

Przyjmuje w sprawach szkoły:
Poniedziałek: 7:30-8:00
Czwartek: 8:00-9:00

 

Dyrekcja szkoły przyjmuje strony w wyznaczonych dniach i godzinach oraz po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania przez sekretariat tel. 14 68 47 044

Skip to content