MODERNIZACJA MONITORINGU WIZYJNEGO

MODERNIZACJA MONITORINGU WIZYJNEGO

MONITORING-wizyjny-tablica-znak-tabliczka-szyld

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyborowie oraz Gmina Borzęcin sukcesywnie podejmują działania mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczniów i pracowników w szkole oraz ochrony mienia szkoły. W naszej szkole nastąpiła konieczność wymiany istniejącego systemu monitoringu wizyjnego na nowy, spełniający obecne normy bezpieczeństwa.

W okresie wakacyjnym, na budynku hali sportowej, wykonana została całkowita modernizacja monitoringu. Wymieniono rejestrator a placówka zyskała nowoczesny system monitoringu wizyjnego składający się z 3 kamer cyfrowych IP o wysokiej rozdzielczości. Kamery obejmują swoim zasięgiem teren boiska zewnętrznego oraz siłowni. Kamery są wyposażone w zoom i rejestrują obraz w kolorze (w ciągu dnia i w nocy), w rozdzielczości wystarczającej do identyfikacji osób. Na ten cel Gmina Borzęcin przeznaczyła blisko 10 000,00 zł.

Z budżetu szkoły natomiast została sfinansowana modernizacja istniejącego monitoringu w szkole – właśnie zakończyły się prace. Zamontowano dysk przemysłowy do pracy ciągłej o większej niż dotychczas pojemności, system rejestrowania hybrydowego oraz wymieniono część kamer analogowych na nowe. Kamery obejmują swoim zasięgiem korytarze szkolne, halę sportową, szatnie, wejścia do szkoły i przedszkola, dziedziniec szkolny oraz tereny parkingu.

Zmodernizowany system monitoringu będzie elementem wzmacniającym bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Skip to content