Numer konta Rady Rodziców ZSP

Numer konta Rady Rodziców ZSP

Numer konta:

Rada Rodziców ZSP w Przyborowie

Krakowski Bank Spółdzielczy 

52 85910007 1101 0901 6664 0001

 

w tytule prosimy o wpisanie sprawy której dotyczy przelew 

 

W roku szkolnym wpłaty na Radę Rodziców wynoszą: 

– pierwsze dziecko 30 zł,

– drugie dziecko 20 zł,

– trzecie i kolejne bezpłatnie. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Skip to content