LAPTOPY DLA CZWARTOKLASISTÓW!

LAPTOPY DLA CZWARTOKLASISTÓW!

1920x810

           Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przyborowie dotarły laptopy w ramach programu „Laptop dla ucznia”. Jest to rządowa inicjatywa, która ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych. Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji program zakłada, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzyma na własność bezpłatny laptop. Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań. Wsparciem objęci zostaną uczniowie szkół publicznych i niepublicznych.

W Przyborowie sprzęt otrzyma 8 uczniów klasy czwartej. Dzięki programowi rządowemu wyrównane będą szanse dzieci w rozwoju ich wykształcenia, talentów czy pasji. Zgodnie z umową, którą podpisują rodzice przy przekazaniu laptopa, beneficjenci nie będą mogli podjąć żadnych czynności rozporządzających (np. sprzedaży, zastawowi itp.) sprzętu przez okres 5 lat od dnia przyjęcia laptopa na własność. W laptopach dla uczniów przewidziano specjalne oznaczenia, które minimalizują ryzyko takich sytuacji.

Uczniowie naszej szkoły otrzymają laptopy HP -ProBook 440 14 inch G9. Komputery zostały przekazane rodzicom uczniów dnia 21.09.2003r. 

Mamy nadzieję, że otrzymany sprzęt przyczyni się do rozwoju edukacyjnego naszych czwartoklasistów.

lex-dz-u-2023-1369-wsparcie-rozwoju-kompetencji

Specyfikacja techniczna

Karta gwarancyjna

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Skip to content