PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

pobrane

W roku szkolnym 2021/2022 w Gminie Borzęcin realizowano zadanie współfinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Przebudowa i modernizacja źródeł ciepła (kotłowni) dla Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w miejscowościach Bielcza, Borzęcin Górny i Przyborów”. W ramach tego przedsięwzięcia w naszej szkole zostały przeprowadzone prace, które w znacznym stopniu ograniczą koszty związane z utrzymaniem obiektów w sezonie grzewczym.

         W ramach inwestycji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przyborowie zrealizowano: remont budynku kotłowni wraz z elewacją, wymianę kotłów centralnego ogrzewania wraz z dostosowaniem instalacji gazowej do nowych kotłów, wymianę instalacji c.o i instalacji elektrycznej w kotłowni oraz zaworów grzejnikowych w budynku szkoły. Wykonawcą robót była Firma Ogólnobudowlana „BIL-BUD” Dariusz Bilski z Rzuchowej. Wartość robót zgodnie z kosztorysem powykonawczym zamknęła się kwotą 790 064 złotych.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Skip to content