MAŁOPOLSKA TARCZA HUMANITARNA. FUNDUSZE DLA EUROPEJSKIE DLA UKRAINY – PAKIET EDUKACYJNY

MAŁOPOLSKA TARCZA HUMANITARNA. FUNDUSZE DLA EUROPEJSKIE DLA UKRAINY – PAKIET EDUKACYJNY

logo_mth

        W sierpniu 2023 r. naszej szkole przyznano grant w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny. Celem zadania grantowego było wsparcie potencjału małopolskich organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe kształcenia ogólnego i zawodowego oraz placówki oświatowe w organizacji nauki i wsparcia uczniów ukraińskich w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym.

        W ramach tego grantu nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe, które zostało przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego – stanowiącego wyposażanie sali lekcyjnej i wspierającego pracę nauczycieli uczących uczniów z Ukrainy.

       Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyborowie złożył wniosek na zakup i dostawę monitora interaktywnego oraz laptopa. Za kwotę 9 000,00 zł zakupiono monitor interaktywny Avitek TS 7 Lite 65 oraz laptop Acer Extensa i5.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Skip to content