Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przyborowie uczestniczył w realizacji projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”, w ramach:

  1. Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje

Działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego

Poddziałanie 10.1.6. Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

W ramach realizacji projektu nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego oraz pakietu oprogramowania biurowego o wartości 21 416,76 zł. Dzięki wsparciu szkoła wzbogaci się o narzędzia do nauki zdalnej oraz poprawie ulegną warunki i bezpieczeństwo pracy biurowej.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Skip to content