MAMY MISTRZA INTELEKTU!

MAMY MISTRZA INTELEKTU!

pobrane

We wtorek, 9 maja 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie odbyła się kolejna edycja konkursu o tytuł „Mistrza Intelektu” dla uczniów szkół podstawowych z gminy Borzęcin. Każda z pięciu szkół wystawiła pięcioosobową drużynę. Po zaciętej rywalizacji I miejsce, ze znaczną przewagą punktową nad pozostałymi, zdobył Stanisław Drabik ze szkoły w Przyborowie, drugi był Adrian Czaja ze szkoły w Borzęcinie Dolnym, III miejsce zdobyła Aniela Barnaś a IV Wiktoria Skrężyna – obie z Przyborowa.

Uczniowie tradycyjnie wybierali spośród 300 pytań przygotowanych przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie i nauczycieli z poszczególnych szkół. Zakres informacji, na podstawie którego zostały przygotowane pytania, obejmował materiał stanowiący podstawę nauczania szkoły podstawowej od kl. 1-6 z różnych dziedzin. Oprócz wspominanych, były również pytania dotyczące życia społecznego gminy, religii czy sportu. Stopień ich trudności był zróżnicowany, a każdy uczestnik miał szansę wylosować takie, które pozwoliły mu sprawdzić wiedzę i zdobyć tytuł „Mistrza Intelektu”.

Sam konkurs przebiegał w trzech rundach, w każdej uczestnicy losowali odpowiednio trzy, cztery i pięć pytań, na które musieli odpowiedzieć, zdobywając 3 pkt. Jury, w skład którego wchodzili nauczyciele z każdej z uczestniczących szkół, w razie niepełnej odpowiedzi, bądź jakichkolwiek wątpliwości, miało prawo przyznać niepełną liczbę punktów (od 1-3pkt.).

Pierwsza runda to potyczki wszystkich 23 uczestników, do drugiej weszło 15 osób z najwyższą punktacją, zaś do trzeciej już tylko „pięciu wspaniałych” z rundy drugiej.

Na zwycięzców czekały okazałe puchary oraz nagrody rzeczowe i dyplomy. Wszyscy uczestnicy otrzymali też pamiątkowe, szklane puchary. Fundatorami nagród byli: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”. Fundatorem wszystkich pucharów była Firma DAM-DAM Włodzimierza Bernadego z Łęk.

Z naszej szkoły w turnieju wzięli udział:

ZSP Przyborów: Wiktoria Skrężyna, Michalina Chamielec, Aniela Barnaś, Stanisław Drabik, Ewa Żurek. Opiekun – Aneta Duda.

GRATULUJEMY!!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Skip to content