WYNIKI REKRUTACJI

WYNIKI REKRUTACJI

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do Publicznego Przedszkola w Przyborowie na rok szkolny 2023/2024 zostanie wywieszona na terenie placówki (drzwi wejściowe od strony przedszkola) dnia 17 kwietnia 2023r. Informacji udziela również sekretariat szkoły.

Minimalna liczba punktów uprawniających do przyjęcia do przedszkola – 9 pkt. O kolejności przyjęcia decydował okres najdłuższego zamieszkiwania jednego z rodziców na terenie gminy.

 W dniach 17 – 21 kwietnia 2023r. rodzic jest zobowiązany do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Należy złożyć pisemne oświadczenie. Po tym terminie dzieci niepotwierdzone zostaną skreślone z listy.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Skip to content