Ogólnopolski konkurs języka angielskiego ‘FORGET-ME-NOT’

Ogólnopolski konkurs języka angielskiego ‘FORGET-ME-NOT’

pobrane

Dnia 24 listopada, 15 uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyborowie wzięło udział w ogólnopolskim konkursie językowym FORGET- ME-NOT’ pod patronatem czasopisma ”Języki obce w szkole”.

Pytania konkursowe (w formie zadań zamkniętych i otwartych) zostały ułożone w oparciu o umieszczone na stronie internetowej Centrum Edukacji Filotimo opowiadania, sentencje oraz współczesne piosenki angielskie. W testach konkursowych, w zależności od wieku i klasy, zostały zawarte pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie z klas IV- VIII mogli spróbować swoich sił. Głównym celem konkursu było rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim, promowanie czytelnictwa oraz podniesienie umiejętności językowych i samooceny uczniów. Szkolnym koordynatorem konkursu była p. Aneta Duda.

Nasi uczniowie mogą pochwalić się wysokimi wynikami. Najwyższe wyniki wyrażone w procentach uzyskali : Stanisław Drabik – 97%, Liliana Korda- 93% oraz  Mikołaj Wodziak- 86%. Wyżej wspomniani uczniowie otrzymali dyplomy z wyróżnieniem. Bardzo dobre wyniki uzyskali również Jakub Kociołek- 83%, Milena Kornaś- 64%, Dagmara Tyboń 60%, Laura Korda 61% oraz Lena Kociołek-54%, otrzymując dyplomy uznania. Pozostali uczniowie otrzymali dyplom uczestnika konkursu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Skip to content