FUNDUSZ POMOCY

FUNDUSZ POMOCY

qvfWam9xuhjbiwI

Fundusz Pomocy został utworzony na mocy ustawy, aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę. Fundusz zapewnia finansowanie i współfinansowanie wsparcia dla Ukrainy, w szczególności dla obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym.

Głównym celem Funduszu Pomocy jest wsparcie uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Obecnie najważniejsze działania koncentrują się na:

  • opiece psychologicznej i medycznej nad uchodźcami, w tym na zakupie wyrobów medycznych,
  • wypłacie uchodźcom świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i społecznych,
  • edukacji przedszkolnej i szkolnej ukraińskich dzieci.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyborowie korzysta z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia przez Ministerstwo Finansów samorządów w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy. 

W marcu 2022r. do przedszkola zostało przyjętych 3 dzieci, a do szkoły podstawowej 12 uczniów pochodzących z Ukrainy.

Środki z Funduszu Pomocy są przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W ramach dofinansowania zakupiono między innymi meble i wyposażenie do sali zajęć dodatkowych, drukarkę, laptopa, rzutnik multimedialny wraz z ekranem oraz materiały papiernicze. Ponadto prowadzone są dodatkowe zajęcia języka polskiego dla uczniów z Ukrainy.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Skip to content