Ogólnopolski konkurs języka angielskiego ‘FORGET-ME-NOT’

Ogólnopolski konkurs języka angielskiego ‘FORGET-ME-NOT’

pobrane

Dnia 24 listopada 17 uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Przyborowie wzięło udział w ogólnopolskim konkursie językowym ‘FORGET- ME-NOT’ pod patronatem czasopisma ”Języki obce w szkole”. Pytania konkursowe (w formie zadań zamkniętych i otwartych) zostały ułożone w oparciu o umieszczone na stronie internetowej Centrum Edukacji Filotimo opowiadania, sentencje oraz współczesne piosenki angielskie. W testach konkursowych, w zależności od wieku i klasy, zostały zawarte pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie z klas IV- VIII mogli spróbować swoich sił.

Głównym celem konkursu było rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim, promowanie czytelnictwa oraz podniesienie umiejętności językowych i samooceny uczniów. Szkolnym koordynatorem konkursu była p. Aneta Duda. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 22 grudnia.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Skip to content