NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0

narodowy_program_czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych, pedagogicznych stanowiących centrum dostępu do wiedzy i kultury.

Nasze Przedszkole brało udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa i pozyskało wsparcie finansowe w kwocie 3 125 zł.  Połowę kwoty przeznaczono na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, a pozostałą część na realizację działań promujących czytelnictwo.

Dzieci miały okazję obejrzenia nowości wydawniczych zakupionych do biblioteczki przedszkolnej. Z wielkim zainteresowaniem oglądały książki, była to okazja do przypomnienia sobie jak należy obchodzić się z książką. W ramach projektu przeprowadzono zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem zakupionych książek. Ponadto przedszkole podjęło współpracę z biblioteką publiczna w Przyborowie, zorganizowało spotkania czytelnicze oraz szereg wydarzeń promujących czytelnictwo.

Rozbudzanie w dzieciach zainteresowań książką zanim pójdzie do szkoły stanowi fundament ich przyszłego sukcesu. Czas poświęcony na czytanie jest bezcenny. Dlatego tak ważne jest już od najmłodszych lat rozwijanie u dzieci zainteresowań czytelniczych. Codzienne czytanie dziecku wpływa na jego rozwój emocjonalny, rozwija słownictwo, pamięć i wyobraźnię. Uczy logicznego myślenia i zapamiętywania, poprawia koncentrację, wzmacnia poczucie własnej wartości, uczy wartości: odróżniania dobra od zła.

Koordynatorka projektu – Pani Ilona Siemińska

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Skip to content