Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

47-3043-s

Ramowy rozkład dnia

06:30 – 07:45 Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna praca z dzieckiem zdolnym. Czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne.

07:45 – 08:15 Realizacja podstawa programowej. Zajęcia poranne.

08:15 – 08:45 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych. Śniadanie

08:45 – 10:45 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia, zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego (język angielski – wtorek czwartek)

10:45 – 11:15 Spacery, zabawy na świeżym powietrzu. Ćwiczenia ruchowe.

11:15 – 12:00 Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo-higieniczne. Obiad.

12:00 – 14:15 Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające, rysowanie. Zajęcia religii (wtorek, środa)

14:15 – 14:45 Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14:45 – 15:30 Słuchanie opowiadań. Zabawy dowolne

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Skip to content